KIRIN toàn cầu

KIRIN đang từng bước cố gắng và nhắm đến việc phát triển hơn 30% doanh số và lợi nhuận từ thị trường ngoài Nhật Bản – trọng tâm là thị trường ở khu vực các nước Châu Á cho đến năm 2015.

Để đạt được mục tiêu này, KIRIN đang trong giai đoạn thiết lập nên các công ty và tổ chức ngoài Nhật Bản như Lion Nathan National Foods tại Úc, KIRIN Investment (China) tại Trung Quốc, San Miguel Brewery tại Phillipines. Điều này đảm bảo việc đạt được 2 tiêu chí phát triển: công nghệ tiên tiến và quan hệ khách hàng rộng mở.

Sản phẩm của KIRIN

Chúng tôi học hỏi và tiếp nhận những giá trị tốt đẹp từ thị trường ngoài nước để có thể cung cấp dịch vụ cũng như sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với văn hóa, nhu cầu tiêu dùng địa phương.

Chia sẻ