Thông điệp từ Tổng Giám đốc

Hai thương hiệu của chúng tôi là Wonderfarm vốn đã được ưa chuộng lâu nay tại Việt Nam và Kirin được biết đến rộng rãi tại Nhật Bản và các nước châu Á khác. Qua hai thương hiệu này, chúng tôi đã và đang phát triển nhiều sản phẩm khác nhau như Trà bí đao và Ice+.
Bằng những sản phẩm đem đến người tiêu dùng, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một nền văn hóa đồ uống mới cho một Việt Nam khỏe mạnh. Khác với những doanh nghiệp chỉ theo đuổi lợi nhuận vốn bị nghi ngờ về khả năng tồn tại và phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn tạo ra tác động tích cực đến xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình.
Xã hội và thị trường Việt Nam ngày càng tiếp tục thay đổi và phát triển. Để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi luôn thấu hiểu sâu sắc và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có thể lay động mọi người. Chúng tôi sẽ tập trung vào tiếp thị và bán hàng với chính sách lấy người tiêu dùng làm trung tâm và phát triển thương hiệu của mình bằng sự hợp tác đôi bên.
Với những con người đang vận hành công ty, chúng tôi định vị mối quan hệ giữa công ty và nhân viên là "Đối tác bình đẳng thông qua công việc". Thay vì chỉ đạo một chiều, từ trên xuống, chúng tôi thích các cuộc thảo luận mang tính tương tác. Chúng tôi cam kết tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực đa dạng cũng như nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp trong đó nhân viên đóng vai trò trọng tâm.

Chia sẻ