Triết lý kinh doanh

Phương châm kinh doanh

XÂY DỰNG VĂN HÓA THỨC UỐNG MỚI CHO MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH

Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã đi tiên phong trong ngành hàng thức uống mới tại Việt Nam. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi cũng sẽ xây dựng giá trị mới tác động tích cực đến con người, xã hội và tự nhiên của Việt Nam trong mọi lĩnh vực liên quan đến đồ uống.

Tầm nhìn

LIFE PARTNER – BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CUỘC SỐNG

Công ty nước giải khát tiên tiến đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc của mọi người

Hướng đến mục tiêu trở thành công ty nước giải khát đóng góp nhiều nhất vào sức khỏe tinh thần và thể chất của người Việt bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, an tâm, chất lượng cao và đầy sáng tạo

Các GIÁ TRỊ quan trọng nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn

Chia sẻ