INTERFOOD Ký Kết Thực Hiện Chương Trình Chung Tay Tái Chế Để Mang Nước Sạch Đến Cho Trẻ Em Vùng Sâu Vùng Xa.

Ngày 20/06/2013, CTCP Thực phẩm Quốc tế (gọi tắt là INTERFOOD) đã ký kết hợp đồng với Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện chương trình Chung tay tá...
Xem chi tiết