Bạn hãy bấm vào đây để tải mẫu CV về, nhập thông tin của bạn và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email: 
+ Tuyển dụng của INTERFOOD: humanresource@wonderfarmonline.com 
+ Tuyển dụng của KIRIN: hr@kirin.com.vn

Kế Toán Viên

Nhân viên kế toán - Vincom
Xem chi tiết