Bạn hãy bấm vào đây để tải mẫu CV về, nhập thông tin của bạn và gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email trong từng nội dung đăng tuyển.

Trưởng phòng Phát triển Khu vực (TDM- Giám sát bán hàng) - Tây Ninh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TDM đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả.
Xem chi tiết