THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG MỤC THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM – NƯỚC ME WONDERFARM

Interfood thông báo thay đổi nội dung trong mục thành phần của sản phẩm - NƯỚC ME WONDERFARM
Xem chi tiết

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÃN TẾT CHO SẢN PHẨM – TRÀ BÍ ĐAO 310ML

Interfood thông báo bổ sung nhãn tết cho sản phẩm - TRÀ BÍ ĐAO 310ML
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ VIỆC THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - KIRIN LATTE TRÀ SỮA

Interfood thông báo thay đổi về việc thêm chai PET dung tích 480ml - KIRIN LATTE TRÀ SỮA
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC - THỨC UỐNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE

Interfood thông báo thay đổi công thức - THỨC UỐNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE
Xem chi tiết

CÔNG VĂN THAY ĐỔI NHÃN CÁC SẢN PHẨM NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO, NHO, CAM CHANH (THAY ĐỔI HÌNH ẢNH, HỌA TIẾT, LOGO MONDE SELECTION)

Công văn thay đổi nhãn các sản phẩm Nước Vị Trái Cây Kirin Ice+ Đào, Nho, Cam Chanh (Thay đổi hình ảnh, họa tiết, logo Monde Selection)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ TÁO - KIWI

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT - 18°C HƯƠNG VỊ TÁO - KIWI (KIRIN ICE+ FROZEN FRUIT JUICE TEA - 18°C APPLE -...
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ ĐÀO

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ ĐÀO (KIRIN ICE+ FROZEN FRUIT JUICE TEA -18°C PEACH FLAVOR)
Xem chi tiết