402,912 THÍ SINH, 20 GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG VÀ 2 QUÁN QUÂN CỦA HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT” NĂM HỌC 2021-2022

402,912 THÍ SINH, 20 GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG VÀ 2 QUÁN QUÂN CỦA HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT” NĂM HỌC 2021-2022
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC SẢN PHẨM - THỨC UÔNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE (KIRIN iMUSE YOGURT & LEMON FLAVORED DRINK)

Interfood thông báo thay đổi công thức sản phẩm -- THỨC UÔNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE (KIRIN iMUSE YOGURT & LEMON FLAVORED DRINK)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO XANH

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước vị trái cây KIRIN ICE+ NHO XANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER WHITE GRAPE)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước vị trái cây KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ WONDERFARM

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước Yến Ngân Nhĩ Wonderfarm (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NET)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước sữa dừa Wonderfarm (WONDERFARM COCONUT JUICE)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC SẢN PHẨM –- TRÀ ANH QUỐC KIRIN TEA BREAK TRÀ SỮA (KIRIN TEA BREAK ENGLISH TEA MILK TEA)

Interfood thông báo thay đổi công thức sản phẩm -- TRÀ ANH QUỐC KIRIN TEA BREAK TRÀ SỮA (KIRIN TEA BREAK ENGLISH TEA MILK TEA)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM (WONDERFARM COCONUT JUICE)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm -- NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM (WONDERFARM COCONUT JUICE)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC CHANH DÂY WONDERFARM (WONDERFARM PASSION FRUIT JUICE)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm -- NƯỚC CHANH DÂY WONDERFARM (WONDERFARM PASSION FRUIT JUICE)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC CỐT DỪA WONDERFARM

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Nước cốt dừa Wonderfarm (WONDERFARM COCONUT CREAM)
Xem chi tiết