THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM – KIRIN LATTE CÀ PHÊ & SỮA (KIRIN LATTE COFFEE & MILK)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm - KIRIN LATTE CÀ PHÊ & SỮA (KIRIN LATTE COFFEE & MILK)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM – NƯỚC KIRIN LATTE TRÀ

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm - NƯỚC KIRIN LATTE TRÀ
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM – TRÀ XANH WONDERFARM HƯƠNG CHANH

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm - TRÀ XANH WONDERFARM HƯƠNG CHANH
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN LATTE HỖN HỢP DÂU

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Kirin Latte Hỗn Hợp Dâu (KIRIN LATTE MIXED BERRIES)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN LATTE ĐÀO

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Kirin Latte Đào (KIRIN LATTE PEACH)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN LATTE MĂNG CẦU

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Kirin Latte Măng Cầu (KIRIN LATTE SOURSOP)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM ÍT ĐƯỜNG

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Trà Bí Đao Wonderfarm ít đường (WONDERFARM WINTER MELON TEA LESS SUGAR)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM – NƯỚC SƯƠNG SÂM WONDERFARM

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm - NƯỚC SƯƠNG SÂM WONDERFARM
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – TRÀ ANH QUỐC KIRIN TEA BREAK TRÀ SỮA

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Trà Anh Quốc Kirin Tea Break trà sữa (KIRIN TEA BREAK ENGLISH TEA MILK TEA)
Xem chi tiết