CÔNG VĂN THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN NHÃN – THÊM BẢNG DINH DƯỠNG VÀ HÌNH ẢNH NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO

Công văn thay đổi thông tin trên nhãn – Thêm bảng dinh dưỡng và hình ảnh Nước Vị Trái Cây Kirin Ice+ Đào
Xem chi tiết

THÔNG BÁO VIỆC MẠO DANH CÔNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

Hiện tại, một số thông tin tuyển dụng của Công ty chúng tôi đang bị mạo danh với nhiều hình thức khác nhau và có dấu hiệu lừa đảo
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG MỤC THÀNH PHẦN CỦA SẢN PHẨM – NƯỚC ME WONDERFARM

Interfood thông báo thay đổi nội dung trong mục thành phần của sản phẩm - NƯỚC ME WONDERFARM
Xem chi tiết

THÔNG BÁO BỔ SUNG NHÃN TẾT CHO SẢN PHẨM – TRÀ BÍ ĐAO 310ML

Interfood thông báo bổ sung nhãn tết cho sản phẩm - TRÀ BÍ ĐAO 310ML
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ VIỆC THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - KIRIN LATTE TRÀ SỮA

Interfood thông báo thay đổi về việc thêm chai PET dung tích 480ml - KIRIN LATTE TRÀ SỮA
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THÊM CHAI PET DUNG TÍCH 480ML - THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE

Interfood thông báo thay đổi công thức và thêm chai PET dung tích 480ml - THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC - THỨC UỐNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE

Interfood thông báo thay đổi công thức - THỨC UỐNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE
Xem chi tiết

CÔNG VĂN THAY ĐỔI NHÃN CÁC SẢN PHẨM NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO, NHO, CAM CHANH (THAY ĐỔI HÌNH ẢNH, HỌA TIẾT, LOGO MONDE SELECTION)

Công văn thay đổi nhãn các sản phẩm Nước Vị Trái Cây Kirin Ice+ Đào, Nho, Cam Chanh (Thay đổi hình ảnh, họa tiết, logo Monde Selection)
Xem chi tiết