THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER GRAPES)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER GRAPES)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER ORANGE AND LEMON)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ CAM CHANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER ORANGE AND LEMON)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC, DUNG TÍCH VÀ TÊN SẢN PHẨM –- KIRIN LATTE TRÀ SỮA (KIRIN LATTE MILK TEA)

Interfood thông báo thay đổi công thức, dung tích và tên sản phẩm - KIRIN LATTE TRÀ SỮA (KIRIN LATTE MILK TEA)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC, DUNG TÍCH VÀ TÊN SẢN PHẨM –- THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE PEACH MILK DRINK)

Interfood thông báo thay đổi công thức, dung tích và tên sản phẩm - THỨC UỐNG ĐÀO SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE PEACH MILK DRINK)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC, DUNG TÍCH VÀ TÊN SẢN PHẨM –- THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE MIXED BERRIES MILK DRINK)

Interfood thông báo thay đổi công thức, dung tích và tên sản phẩm - THỨC UỐNG HỖN HỢP DÂU SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE MIXED BERRIES MILK DRINK)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC, DUNG TÍCH VÀ TÊN SẢN PHẨM –- THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE SOURSOP MILK DRINK)

Interfood thông báo thay đổi công thức, dung tích và tên sản phẩm - THỨC UỐNG MÃNG CẦU SỮA KIRIN LATTE (KIRIN LATTE SOURSOP MILK DRINK)
Xem chi tiết

402,912 THÍ SINH, 20 GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG VÀ 2 QUÁN QUÂN CỦA HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT” NĂM HỌC 2021-2022

402,912 THÍ SINH, 20 GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG VÀ 2 QUÁN QUÂN CỦA HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT” NĂM HỌC 2021-2022
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC SẢN PHẨM - THỨC UÔNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE (KIRIN iMUSE YOGURT & LEMON FLAVORED DRINK)

Interfood thông báo thay đổi công thức sản phẩm -- THỨC UÔNG HƯƠNG VỊ SỮA CHUA & CHANH KIRIN iMUSE (KIRIN iMUSE YOGURT & LEMON FLAVORED DRINK)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ NHO XANH

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước vị trái cây KIRIN ICE+ NHO XANH (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER WHITE GRAPE)
Xem chi tiết