DU LỊCH NĂM 2019 - TEAM BUILDING TIỀN GIANG CẦN THƠ - KIRIN

DU LỊCH NĂM 2019 - TEAM BUILDING TIỀN GIANG CẦN THƠ - KIRIN
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC YẾN NGÂN NHỈ WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm -- NƯỚC YẾN NGÂN NHỈ WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO BỔ SUNG BAO BÌ THÙNG TẾT SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)

Interfood thông báo bổ sung bao bì thùng tết sản phẩm - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ ĐÀO (KIRIN ICE+ FRUIT TASTED WATER PEACH)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO BỔ SUNG BAO BÌ THÙNG TẾT SẢN PHẨM –- TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WINTER MELON TEA)

Interfood thông báo bổ sung bao bì thùng tết sản phẩm - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WINTER MELON TEA)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO BỔ SUNG BAO BÌ THÙNG VÀ HỘP QUÀ TẾT SẢN PHẨM –- NƯỚC YẾN NGÂN NHỈ WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST)

Interfood thông báo bổ sung bao bì thùng và hộp quà tết sản phẩm - NƯỚC YẾN NGÂN NHỈ WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC ME WONDERFARM (WONDERFARM TAMARIND DRINK)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm -- NƯỚC ME WONDERFARM (WONDERFARM TAMARIND DRINK)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN VẢI MUỐI

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Kirin Vải Muối (KIRIN SALTY LITCHI)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – TRÀ XANH NHẬT KIRIN ÍT ĐƯỜNG

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Trà xanh Nhật KIRIN Ít đường (KIRIN JAPANESE GREEN TEA LESS SUGAR)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM – NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ SƠ RI BEAUTI (KIRIN ICE+ ACEROLA BEAUTI FRUIT TASTED WATER)

Interfood thông báo thay đổi nhãn sản phẩm - NƯỚC VỊ TRÁI CÂY KIRIN ICE+ SƠ RI BEAUTI (KIRIN ICE+ ACEROLA BEAUTI FRUIT TASTED WATER)
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – TRÀ XANH NHẬT KIRIN KHÔNG ĐƯỜNG

Interfood thông báo Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm – Trà xanh Nhật KIRIN Không đường (KIRIN JAPANESE GREEN TEA NO SUGAR)
Xem chi tiết