INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ TÁO - KIWI

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT - 18°C HƯƠNG VỊ TÁO - KIWI (KIRIN ICE+ FROZEN FRUIT JUICE TEA - 18°C APPLE -...
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ ĐÀO

Interfood thông báo Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – KIRIN ICE+ TRÀ TRÁI CÂY ĐÔNG KẾT -18°C HƯƠNG VỊ ĐÀO (KIRIN ICE+ FROZEN FRUIT JUICE TEA -18°C PEACH FLAVOR)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (310ml/ lon-240ml/lon)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (310ml/ lon-240ml/lon)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÔNG THỨC VÀ THIẾT KẾ NHÃN - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (CHAI PET)

Interfood thông báo thay đổi công thức và thiết kế nhãn - TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (CHAI PET)
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM-08022023

Thông báo thay đổi nhãn sản phẩm –- Nước Me, Nước Sâm Cao Ly, Nước Sữa Dừa, Nước Yến Cao Cấp, Trà Bí Đao Ít Đường, Nước Yến Ngân Nhĩ, Nước Chanh Dây Wonderf...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÃN SẢN PHẨM

Thông báo thay đổi nhãn sản phẩm –- Kirin Latte Trà Sữa, Thức uống Đào sữa Kirin Latte, Thức uống hỗn hợp Dâu sữa Kirin Latte, Thức uống Mẵng cầu sữa Kirin...
Xem chi tiết

INTERFOOD THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM – NƯỚC CHANH DÂY WONDERFARM

Interfood thông báo thay đổi một số nội dung trong Hồ sơ Tự công bố Sản phẩm – Nước Chanh Dây Wonderfarm (WONDERFARM PASSION FRUIT JUICE)
Xem chi tiết

THÔNG CÁO TIN TỨC

TẬP ĐOÀN KIRIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG CỦA VI KHUẨN CÓ LỢI “LACTOCOCCUS LACTIS STRAIN PLASMA” DO TẬP ĐOÀN NGHIÊN CỨU TẠI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ Y HỌ...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM –- NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ WONDERFARM VÀ TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST & WONDERFARM WINTER MELON TEA)

Interfood thông báo thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm - NƯỚC YẾN NGÂN NHĨ WONDERFARM VÀ TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM (WONDERFARM WHITE FUNGUS BIRD’S NEST & WOND...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN TRÊN NHÃN SẢN PHẨM - NƯỚC ME WONDERFARM – NƯỚC SÂM CAO LY WONDERFARM - NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM - NƯỚC YẾN CAO CẤP WONDERFARM – TRÀ BÍ ĐAO WONDERFARM ÍT ĐƯỜNG

Interfood thông báo thay đổi thông tin trên nhãn sản phẩm - NƯỚC ME WONDERFARM – NƯỚC SÂM CAO LY WONDERFARM - NƯỚC SỮA DỪA WONDERFARM - NƯỚC YẾN CAO CẤP WOND...
Xem chi tiết